Wprowadź liczbę okreslającą ile zadań chcesz widzieć na jednej stronie.

Twoje ustawienia zostana zachowane i zastonowane we wszystkich zadaniach we wszystkich kursach.