Typy zadań

Jest dostępnych wiele typów zadań: ćwiczenia poza siecią Jest to przydatne kiedy zadanie przygotowane jest poza Moodle. Może to być coś innego w sieci lub spotkanie twarzą w twarz. Studenci mogą zobaczyć opis zadania, ale nie mogą uaktualniać plików i tego typu rzeczy. Oceny są normalne, a studenci dostają notatkę z ocenami. Tekst w sieci […]

Więcej...

Jak ustawić własne style CSS dla ofert na Ekademii

Przygotuj plik CSS ze swoimi stylami formatowania oferty. Następnie zaloguj się na Ekademii i włącz edycję kursu, w którym chcesz wykorzystać swoje style. 1-2. Kliknij logo, a potem przycisk ‚Wgraj plik na serwer’     3-5. Pojawi się okienko, w którym wskazujesz plik ze swoimi stylami CSS do wgrania na Ekademię (nazwa pliku jest dowolna, […]

Więcej...

Jak zapisać Klienta automatycznie na inny kurs?

Poza udostępnianiem kursu w różnych cenach, kupony są szczególnie przydatne, gdy w ramach oferty 1 kursu, chcemy zapisać Klienta na 2 nasz kurs. W tym celu należy: 1. Utworzyć dla tego 2 kursu kupon o wartości 0.00 zł – najlepiej trudny do zgadnięcia. My w MBC używamy przedrostka SYNC aby wiedzieć, że jest to kupon, […]

Więcej...

Wymagania do aktywacji kursu

Póki kurs nie zostanie aktywowany przez jednego z administratorów Ekademii, nikt poza jego twórcą nie może z niego korzystać ani się na niego zapisać. W związku z pytaniami, umieszczamy tutaj instrukcję, co należy zrobić, aby kurs został aktywowany – tj. udostępniony do sprzedaży lub zapisów (w przypadku kursu darmowego). Jeśli nie wyszczególniono, słowo „kurs” oznacza […]

Więcej...

Jak utworzyć kurs pakietowy/powiązany?

Należy wykonać następujące kroki: 1. Utworzyć nowy kurs, który będzie pełnił rolę kursu pakietowego lub powiązanego. 2. Przejść do edycji kuponów kursów, które mają składać się na pakiet. http://www.ekademia.pl/course/edit_element.php?id=ID_KURSU_SKLADOWEGO&element=coupons 3. Dla każdego utworzyć kupon na 0 zł – najlepiej w nazwie kuponu podać nazwę albo numer kursu pakietowego, aby w przyszłości pamiętać, czego on dotyczy. Wszystkie […]

Więcej...

Jak zaimportować zawartość innego kursu/ów do nowego kursu?

Należy wykonać następujące kroki: 1. Utworzyć nowy kurs. 2. Dodać za pomocą linku na dole tyle modułów, ile ma kurs o największej liczbie modułów. 3. Kliknąć w link Import na dole kursu albo otworzyć stronę: http://www.ekademia.pl/course/import.php?id=NUMER_NOWEGO_KURSU 4. Wybrać kurs źródłowy z listy. 5. Zaznaczyć, co ma zostać zaimportowane: 6. Przeprowadzić procedurę importu – uwaga, może to chwilę […]

Więcej...

Jak usunąć kurs z Ekademii?

Autor kursu musi zgłosić chęć usunięcia kursu za pomocą wewnętrznej wiadomości: www.ekademia.pl/wiadomosci/ekademia wysłanej z konta, które jest autorem kursu. W zgłoszeniu proszę podać dokładny adres kursu.   Kurs przed usunięciem nie może mieć żadnych kursantów. W tym celu, przed zgłoszeniem kursu do usunięcia, należy sprawdzić listę kursantów pod linkiem „Przypisz uprawnienia” na dole kursu:

Więcej...