Z wybranymi użytkownikami…

Dodaj / wyślij wiadomość To pozwala wybrać wielu użytkowników aby wysłać im szybko wiadomość. Rozszerzone zapisywanie Mimo,że kurs ma określony okres zapisów, możesz rozszerzyć dostęp do kursu nawet o rok.

Więcej...

Wgrywanie użytkowników

Po pierwsze zwróć uwagę, że zwykle nie ma potrzeby importowania wszystkich użytkowników.. Aby zminimalizować nakład pracy zobacz czy można zastosować inne formy identyfikacji użytkowników, które nie wymagają żmudnej, manualnej pracy jak n.p. łączenie się z zewnętrzną bazą danych bądĽ pozwolenie na stworzenie użytkownikom własnych kont. Jeśli jesteś pewien, że chcesz zaimportować konta użytkowników z pliku […]

Więcej...

Wgrywanie grup

Ta opcja pozwala na wgrywanie grup do Ekademii. Każda linia pliku zawiera jeden wpis Każdy rekord jest serią danych rozdzielonych przecinkami Pierwszy rekord jest specjalny zawierający listę pól, definiuje w ten sposób zawartość pliku. Wymagane pola te pola muszą być zawarte w pierwszym rekordzie i zdefiniowane dla każdego uzytkownika Nazwy group Domyślne pola opcjonalne – […]

Więcej...

Ustawienia zaawansowane

Wybór tych opcji będzie miało wpływ na opcje, które widzą prowadzący Będą oni jednak mogli do nich powrócić używają przycisku „Ustawienia zaawansowane” w edytowanym module.

Więcej...

Streszczenia

Streszczenia mogą być krótkimi tekstami mającymi przygotować studentów do zajęć prowadzonych w ramach danego tematu (lub tygodnia) Streszczenia powinny być stosunkowo krótkie, by nie zwiększać niepotrzebnie rozmiaru strony głównej kursu Jeśli chcesz na wstępie przekazać więcej informacji, rozważ dodanie zasobu opisującego dany temat. Przykładowo pierwszą składową kursu może być strona zatytułowana Na temat tego tygodnia…

Więcej...

Skale ocen

Prowadzący mogą tworzyć nowe, niestandardowe skale ocen, które mogą zostać następnie wykorzystane do wystawiania ocen w dowolnej składowej kursu. Nazwa skali powinna być słowem lub zwrotem, który jasno określa skalę : będzie ona widoczna ma liście wyboru skali, a także na wrażliwych na kontekst przyciskach pomocy. Sama skala jest określana za pomocą uporządkowanej liście wartości. […]

Więcej...

Raport uczestnictwa

Moduł składowych – Wybierz rodzaj składowej według której ma powstać raport (np. forum, czat, quiz itp.). Tylko elementy użyte w kursie będą na liście wyboru. Okres – Wybierz okres czasu do wykonania raportu. Pokaż tylko – Wybierz czy raport dotyczy uczestników czy trenerów. Pokaz akcje – Wybierz czy raport dotyczy przeglądania, wysyłania wiadomości czy obu […]

Więcej...