Przypisywanie uprawnień

Przypisując uprawnienia użytkownikowi w danym kontekście przyznajesz mu możliwości, które mają te uprawnienia w tym kontekście i w każdym niższym kontekście. Kontekst: Strona/System Kategorie kursów Kursy Bloki i składowe Np. jeżeli przydzielasz komuś uprawnienia Uczestnika kursu, będzie miał te uprawnienia w kursie jak też w blokach i składowych tego kurs. Ich właściwe uprawnienia zależą od […]

Więcej...

Predefiniowane Ankiety

Obecnie Moodle oferuje tylko określone typy ankiet (następne wersje umożliwią tworzenie własnych). Ankiety dostępne na platformie wybrano ze względu na ich szczególną przydatność w ocenianiu tych środowisk uczenia się on-line, w których stosuje się metodykę konstruktywistyczną. Służą one do identyfikacji trendów, które mogą pojawiać się wśród uczestników kursu. (zob. artykuł, w którym ankiety te zastosowano […]

Więcej...

Personalizacja linku

Możesz personalizować ten link. {EMAIL} zostanie zamieniony na adres e-mail użytkownika. {ID} zostanie zamieniony na numer ID użytkownika. {TIME} zostanie zamieniony na aktualny czas w formie unixowej. {MD5:dowolnytekst} zostanie zastąpiony na skrót MD5 wyliczony funkcją <?php md5(‚dowolnytekst’); ?>. {SHA256:dowolnytekst} zostanie zastąpiony na skrót SHA-2 (256 bit) wyliczony funkcją <?php hash(‚sha256′,’dowolnytekst’); ?>. Link zostanie spersonalizowany w […]

Więcej...

Kupony rabatowe

Kupony można definiować po kliknięciu na edycję ceny kursu w trybie edycji oferty: Pod parametrami dot. ceny kursu i dostępu demonstracyjnego znajduje się lista aktualnych i niezdefiniowanych kuponów:   Jak widać, dla każdego kuponu można zdefiniować: Jego nazwę (bez polskich znaków i spacji) Cenę (wyższą lub niższą niż cena kursu) Czas dostępu do kursu z […]

Więcej...

Kody Multimedialne i Kody Kursu

Ekademia pozwala w łatwy sposób wstawić do oferty kursu, opisów sekcji kursu, zasobów oraz postów na blogu lub forum multimediów z innych serwisów. Kody mają 2 proste formy: {KODSERWISU:http://url_multimediów} {KODSERWISU:http://url_multimediów:SZEROKOŚĆ:WYSOKOŚĆ} W pierwszym przypadku Ekademia wstawi standardowe wymiary. W drugim należy wpisać konkretne wartości liczbowe, np: 400:300 Dostępne KODSERWISU:   YOUTUBE – dla filmów z youtube.com. […]

Więcej...

Data rozpoczęcia kursu

W tym miejscu określasz termin rozpoczęcia kursu (w swojej strefie czasowej). Jeżeli stosujesz tygodniowy format kursu, ustawienie daty rozpoczęcia będzie miało wpływ na sposób wyświetlania poszczególnych tygodni. Pierwszy tydzień rozpocznie się w dniu określonym tutaj. Ustawienie to nie będzie miało wpływu na kursy stosujące format towarzyski lub tematyczny. Wpłynie ono jednak na wyświetlanie logów, które […]

Więcej...

Cena kursu

Jeżeli strona jest skonfigurowana że używa metody zapisu, która wymaga wpłaty (tak jak moduł Paypal), można określić tutaj koszt kursu (waluta jest określona w innym miejscu). Na przykład, 19.95. Jeżeli pole koszt pozostanie puste opcja zapłaty nie jest dostępna i interfejs będzie wymagał innych metod zapisu (takich jak klucze, lub ręczne zapisywanie do kursów). Jeżeli […]

Więcej...

Aktywności kursu

Moodle zawiera szeroki wachlarz modułów aktywności, które mogą być wykorzystane do zbudowania kursu dowolnego typu.  Ankiety Moduł ten oferuje szereg sprawdzonych instrumentów do badań ankietowych, które okazały się przydatne w ocenianiu i stymulowaniu procesu uczenia się w środowisku on-line. Prowadzący mogą wykorzystywać te narzędzia do zbierania od swoich studentów danych, które pomogą im lepiej poznać […]

Więcej...